Tag: #पिसाबको रङ्ग #मिर्गौला रोग #मिर्गौला फेल #मिर्गौला रोग को चेतावनी को संकेत #पिसाब को रङ्ग परिवर्तन #सास गन्हाउनु